Vietnam Birdrace

1ST VIETNAM BIRDRACE 2024

MAY 10-12 AT TRAM CHIM NATIIONAL PARK

 

Xem chim và chụp ảnh chim (birdwatching & bird photography - gọi tắt là “xem chim”) ngày nay đã trở thành một môn chơi rất phổ biến không những trên thế giới mà ngày càng được nhân rộng ở Việt Nam. Du lịch xem chim đã và đang đóng góp rất tích cực vào việc nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Không những thế, hoạt hoạt động còn mang lại hình ảnh rất đẹp, thân thiện đến với cộng đồng quốc tế đồng thời đã giới thiệu hình ảnh về đất nước Việt Nam nói chung và các loài chim Việt Nam nói riêng đến với du khách, thu hút nhiều khách du lịch đến Việt Nam xem chim.

Hiện tại, ước tính ở Việt Nam có hơn 500 người “yêu chim” (birder) đến từ khắp mọi miền. Nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho cộng đồng birders đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên trong xã hội, đóng góp hơn nữa vào quảng bá du lịch Việt Nam, CUỘC THI CHỤP ẢNH CHIM HOANG DÃ VIỆT NAM (gọi tắt là Vietnam Birdrace) sẽ được tổ chức hàng năm với mục tiêu:

  • Kết nối chia sẽ cộng đồng xem chim trong nước và trên thế giới
  • Khuyến khích và thu hút thêm nhiều người quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên hoang dã
  • Quảng bá du lịch cho các điểm đến là Vườn Quốc Gia và Khu Bảo Tồn

Địa điểm: VQG Tràm Chim, Khách sạn Wildbird

Thời gian: Từ ngày 10 đến 12 tháng 5 năm 2024

Xem chương trình chi tiết và đăng ký tại đây

Birdwatching and bird photography (also popularly known as "birding") is now a fast growing interest globally as more people are exposed to nature, especially wild birds. It has also expanded rapidly in Vietnam in recent years. Birdwatching and birdwatching-associated tourism has contributed much to increase public awareness of nature conservation and environmental protection here in Vietnam. There is also much potential for bird photographers and birdwatchers to showcase Vietnam’s majestic biodiversity, especially bird species to the international community, and undoubtedly, this has drawn many ecotourists to visit Vietnam to see its natural heritage.  

Currently, it is estimated that there are over 500 birdwatchers (birders) in Vietnam coming from all parts of the country, and this continues to increase steadily. To create a platform for nature lovers to interact and network among each other while enhancing awareness of nature conservation and promoting nature-based tourism in Vietnam, the Vietnam Bird Race and Photography Competition will be held with the following objectives:

  • Strengthen networking among the nature and birdwatching community in Vietnam and globally.
  • Encourage and promote awareness and interest in bird conservation.
  • Strengthening sustainable tourism in protected areas such as national parks.

Venue: Tràm Chim National Park, WildBird Hotel

Date: 10-12 May 2024

Contributors