Black-crested Bulbul

Pycnonotus melanicterus

Taxonomy

Order: Passeriformes

Family: Pycnonotidae

Genus: Pycnonotus

Species: Pycnonotus melanicterus (Gmelin, 1789)

Vietnamese: Chào mào vàng mào đen

Thais: นกปรอดเหลืองหัวจุก

IUCN Red List category: LC

Where to watch

Cat Tien Tan Phu Da Lat plateau Phong Nha - Ke Bang Bach Ma Kon Tum plateau Cuc Phuong Ba Vi Tam Dao Sa Pa - Fansipan Mt Yok Don Ba Be

Sounds