Brown Hawk Owl

Ninox scutulata - Cú vọ lưng nâu

Taxonomy

Order: Strigiformes

Family: Strigidae

Genus: Ninox

Where to watch

Cat Tien Tan Phu Da Lat plateau Phong Nha - Ke Bang Bach Ma Cuc Phuong Yok Don

Sounds