White-throated Needletail

Hirundapus caudacutus - Yến đuôi cứng họng trắng