Barn Owl

Tyto alba - Cú lợn lưng xám

Taxonomy

Order: Strigiformes

Family: Tytonidae

Genus: Tyto

Where to watch

Tram Chim Can Gio Cat Tien Tan Phu Da Lat plateau Phong Nha - Ke Bang Bach Ma Go Cong Yok Don

Sounds